Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 23.06.2023

1. Akceptacja Warunków

Uzyskując dostęp do witryny tradershero.com ("Witryna") i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania ("Warunki"). Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do naszych usług lub z nich korzystają.

2. Opis usługi

TradersHero zapewnia platformę do handlu online i informacji finansowych (łącznie "Usługi"). Aby korzystać z Usług, użytkownik może być zobowiązany do podania danych osobowych i spełnienia wymogów rejestracyjnych zgodnie z formularzem rejestracyjnym online.

3. Postępowanie użytkownika

Warunkiem korzystania z Usług jest zobowiązanie się do niekorzystania z nich w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze Warunki. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie swoje działania związane z Usługami.

4. Polityka prywatności

TradersHero szanuje prywatność użytkowników i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych. Nasza polityka prywatności, która określa, w jaki sposób będziemy wykorzystywać informacje o użytkowniku, znajduje się pod adresem [Link do polityki prywatności]. Korzystając z tej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie podane przez niego dane są dokładne.

5. Modyfikacje warunków

TradersHero zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia któregokolwiek z niniejszych Warunków lub do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług (w tym bez ograniczeń) w dowolnym momencie poprzez opublikowanie powiadomienia na Stronie lub poprzez wysłanie użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem Usług, poczty elektronicznej lub innych odpowiednich środków komunikacji elektronicznej.

6. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Witryny i Usług należą do TradersHero. Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych jakiejkolwiek Treści TradersHero ani wykorzystywać jakichkolwiek naszych praw własności intelektualnej w jakikolwiek sposób, który nie został wyraźnie określony w niniejszych warunkach.

7. Wyłączenie gwarancji

Użytkownik korzysta z Witryny i Usług na własne ryzyko. Usługi są świadczone na zasadzie "TAK JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". TradersHero wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku TradersHero ani jej dyrektorzy, pracownicy, agenci, partnerzy, dostawcy lub dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne szkody wynikające z dostępu użytkownika do Usług, korzystania z nich lub niemożności dostępu do nich lub korzystania z nich.

9. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem [Twoja lokalizacja], bez względu na normy kolizyjne.

10. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt pod adresem info@tradershero.com.

tradershero.com

Śledź nas

info@tradershero.com

Ujawnianie ryzyka:
Strona internetowa TradersHero.com oferuje informacje wyłącznie w celach edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji ani zaproszenia dla odwiedzających do inwestowania swoich pieniędzy. Chcielibyśmy również ostrzec, że handel na rynku Forex i CFD jest z natury ryzykowny: według statystyk większość klientów traci swoje inwestycje, a tylko niewielki procent traderów osiąga zysk (10-30%).
Ważne jest, aby inwestować tylko tyle pieniędzy, ile jest się gotowym i zdolnym stracić przy tak wysokim ryzyku. Należy pamiętać, że nie oferujemy żadnych usług finansowych, w tym inwestycji ani doradztwa finansowego. Ponadto nie jesteśmy brokerem i nie otrzymujemy wynagrodzenia za handel na rynkach Forex lub CFD. Nasza strona internetowa dostarcza wyłącznie informacji o brokerach i rynkach, pomagając użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji poprzez dostarczanie szczegółowych informacji i bezstronnych analiz brokerów.

Zastrzeżenie:
Ostrzeżenie! Handel na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiedni dla każdego. Nasza strona internetowa zawiera informacje o brokerach i rynkach, aby pomóc użytkownikom wybrać najlepszego brokera. TradersHero.com nie ponosi odpowiedzialności za decyzje handlowe podejmowane przez klientów ani za utratę kapitału wynikającą z korzystania z witryny. Wszelkie płatności na rzecz użytkowników strony są wyłącznie zachętą do aktywności na stronie i nie mogą być rozpatrywane w odniesieniu do usług świadczonych przez brokerów. Witryna nie weryfikuje dokładności i ważności komentarzy i recenzji użytkowników, a wszystkie odniesienia do firm i marek są dokonywane w kontekście publicznie istotnych informacji. Oceny i dane liczbowe na stronie są subiektywnymi opiniami autorów i nie powinny być interpretowane jako dokładne stwierdzenia lub być przedmiotem sporów lub roszczeń wobec TradersHero.com.

2024© tradershero.com All right reserved.

TradersHero.com
Logo